TermoVel Aps
Ydingvej 5
8752 Østbirk
Tlf.: 25 909 200
Email: info@termovel.dk
  Forside Firmaprofil Arbejdsområde Referencer Links Kontakt  

Bygningsinspektion

Bygningstermografering:
Bygninger termograferes for at energioptimere og fejlfinde.
Vi kan med termografikameraet finde følgende:
manglende eller forkert isolering, konstruktions fejl og utætheder/lækager, opmærkning af gulvvarme m.m. samt lokalisere utætheder i paptage.
 
Tæthedstest/trykprøvning med blower door:
Der er i dag et lovkrav for byggetilladelser udstedt efter 1. april 2006:
Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstiger 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved tæthedstest med 50 Pa.
En tæthedstest vil undervejs i byggeprocessen kunne klarlægge om bygningen lever op til de nye skærpede krav til tæthed.
Utætheder i klimaskærmen kan lokaliseres vha. termografi og/eller røgpen m.m., som ofte kombineres med tæthedstesten.
 
TermoVel foretager termografering og tæthedstest af nye såvel som ældre bygninger.
 
Vi er uvildige og udfører derfor ikke fejlretning og installationsarbejde.
 
 


    Bestillingsskema til tæthedstest / termografering